ide

PERSONOPPLYSNINGER PR MARS 2006

NAVN: Helge Chr. Oftebro
F0DT: 16.05.50
ADRESSE: Postboks 124
4552 Farsund
Telefon: 90898198

1. YRKESERFARING

1994 - dd Spesialisert legepraksis (hormonsykdommer) i Lyngdal, Kvinesdal, Farsund, Drammen og Oslo

1994 - 96 Bedriftslege Lyngdalregionens Bedriftshelsetjeneste (8 timer/uke)

1994 - 96 Bedriftslege/daglig leder Felles Bedriftshelsetjeneste, Flekkefjord (26 timer luke)

1990 - 96 Spesialisert legepraksis, NIMI Ullevål A/S, hormonlidelser herav 2 ars full praksis (1992 - 94)

1994 - dd Frittstående konsulent i idrettsmedisin/doping

1981 - 94 Konsulent for Norges Idrettsforbund i dopingspørsmål

1984 - 91 Scientific Director, lOC - akkreditert dopinglaboratorium, Aker sykehus

1983 - 91 Fagsjef, kromatografiseksjonen, Hormonlaboratoriet, Aker sykehus

1983 - 91 Seksjonsoverlege, Hormonlaboratoriet, Aker sykehus, Oslo

1982 - 83 AIlmennpraktiserende lege, Lyngdal (Vest-Agder), 12 mnd

1982 Ass.lege, med avd., Diakonhjemmets sykehus, Oslo, 4 mnd.

1982. Medisinsk doktorgrad, Univ. i Oslo. (Steroiders biologiske dannelse og omsetning/utskillelse)

1979 - 94. Bedriftslege Norsk Inst. for Vannforskning, 6 timer pr uke

1978 - 92. Legevaktslege, Trysil, Oslo og Lyngdal, ca 40 vakter pr ar.

1978 - 82. NAVF/Univ.stipendiat, Ernæringsinst., Univ. i Oslo

2 UTDANNELSE

1995 Statens grunnkurs for bedrifthelsepersonell

1994 Idrettsmedisin Trinn 2

1993 Idrettsmedisin Trinn 2

1982. Medisinsk doktorgrad, Univ. i Oslo. (Steroiders biologiske dannelse og omsetning/utskillelse)

1978 - 82. NAVF/Univ.stipendiat, Ernæringsinst., Univ. i Oslo

1978 Autorisasjon som lege

1977 - 78 Turnuskandidat, Farsund sykehus, Trysil distrikt

1975 - 76 Sivilarbeid/Univ.stipendiat, Ernæringsinst., Univ. i Oslo

1975 Medisinsk embetseksamen

1974 Eksamen i Ernæringsfysiologi, Univ. i Oslo

1969 Ex. Philosophicum, Univ. i Oslo

1969 Ex. Artium, naturfaglinjen, Fredrikstad

3. UNDERVISNINGSERFARING

Har holdt ca 1200 originalforelesninger i en rekke fora og fra diverse medisinske og biokjemiske temaer. Herunder ca 450 foredrag på engelsk.

Har vært invitert foredragsholder til en rekke nasjonale og internasjonale møter og kongresser bl a i fagene kjemi, biokjemi, klinisk kjemi, ernæringsfysiologi, endokrinologi, idrettsmedisin og doping. (Har bl a vært invitert 3 ganger til IOC, Medical Commission). Har gitt foredrag/forelesninger for leger, fysioterapeuter, sykepleiere, farmakologer/farmasøyter, kjemikere, biokjemikere, bioingeniører o.a.

leg har hatt undervisning ved Univ. i Oslo i ernæringsfysiologi, i endokrinologi og kjemisk-analytiske emner for leger og undervisning av dopingkontro1lører, leger, fysioterapeuter og andre i praktisk dopingkontroll og dopinganalyse. Har gitt div intern undervisning ved Aker sykehus, Ul1eval sykehus, Rikshospitalet, Lovisenberg sykehus, Diakonhjemmets sykehus, Farsund sykehus, Flekkefjord sykehus, ved NIMI og en rekke distriktshøyskoler, for politi og militæret, etc, etc.

Fra 1985 har jeg gitt ca 200 - 300 intervjuer for aviser, samt diverse intervjuer og medvirkning i radio og TV. Har deltatt i produksjonen av 3 opplysningsvideoer om doping og dopinganalyser for Norges Idrettsforbund, NRK og Sveitsisk TV.

Har vært i arrangementskommiteen for flere nasjonale og internasjonale vitenskapelige kongresser og møter.

4 PUBLIKASJONER

Har ca 45 vitenskapelige publikasjoner, hvorav de fleste i velrenommerte internasjonale tidsskrifter/journaler.

Dessuten enkelte oversiktsartilder over medisinske og biokjemiske emner, medforfatter i NOU-rapport.

Utarbeidet trykkete undervisnings-/opplysningshefter til bruk i ernæringsundervisningen ved Nordisk Husholdhøgskole (om vitaminer, mineraler, proteiner/aminosyrer, og karbohydrater) og for Norges Idrettsforbund.

Publikasjonene faller innenfor fø1gende fagfelt:

Leversykdommer
Hjerte-/karsykdommer
Ernæring, herunder diabeteskost
Hormonsykdommer
Cystisk Fibrose
Alkoholisme
Narkomani
0steoporose
Biokjemiske emner
Fysiologi
Effekter av fysisk aktivitet på hormonsystemet
Farmakologi
Toksikologi
Dopingkontroll
Analytisk kjemi
Kvalitetssikring/kvalitetskontroll

5 Publikasjonsliste (ufullstendig)

Birkeland KI, Donike M, Ljungqvist A, Fagerhol M, Jensen J, Hemmersbach P, Oftebro H, Haug E.
Blood sampling in doping control. First experiences from regular testing in athletics.
Int J Sports Med. 1997 Jan;18(1):8-12.

Catlin DH, Cowan DA, de la Torre R, Donike M, Fraisse D, Oftebro H, Hatton CK, Starcevic B, Becchi M, de la Torre X, Norli H, Geyer H, Walker CJ.
Urinary testosterone (T) to epitestosterone (E) ratios by GC/MS. I. Initial comparison of uncorrected T/E in six international laboratories.
J Mass Spectrom. 1996 Apr;31(4):397-402.

Kicman AT, Cowan DA, Myhre L, Nilsson S, Tomten S, Oftebro H.
Effect on sports drug tests of ingesting meat from steroid (methenolone)-treated livestock.
Clin Chem. 1994 Nov;40(11 Pt 1):2084-7.

Oftebro H, Jensen J, Mowinckel P, Norli HR.
Establishing a ketoconazole suppression test for verifying testosterone administration in the doping control of athletes.
J Clin Endocrinol Metab. 1994 Apr;78(4):973-7.

Kicman AT, Oftebro H, Walker C, Norman N, Cowan DA.
Potential use of ketoconazole in a dynamic endocrine test to differentiate between biological outliers and testosterone use by athletes.
Clin Chem. 1993 Sep;39(9):1798-803.

Oftebro H.
[Doping and doping control in Norway]
Tidsskr Nor Laegeforen. 1993 Mar 30;113(9):1070-4. Review. Norwegian.

Carlstrom K, Palonek E, Garle M, Oftebro H, Stanghelle J, Bjorkhem I.
Detection of testosterone administration by increased ratio between serum concentrations of testosterone and 17 alpha-hydroxyprogesterone.
Clin Chem. 1992 Sep;38(9):1779-84.

Catlin D, Cowan D, Donike M, Fraisse D, Oftebro H, Rendic S.
Testing urine for drugs.
Clin Chim Acta. 1992 May 15;207(3):S13-26. No abstract available.

Oftebro H.
Evaluating an abnormal urinary steroid profile.
Lancet. 1992 Apr 11;339(8798):941-2. No abstract available.

Catlin DH, Cowan D, Donike M, Fraisse D, Oftebro H, Rendic S.
Testing urine for drugs.
Ann Biol Clin (Paris). 1992;50(5):359-66. Review. No abstract available.

Jensen J, Oftebro H, Breigan B, Johnsson A, Ohlin K, Meen HD, Stromme SB, Dahl HA.
Comparison of changes in testosterone concentrations after strength and endurance exercise in well trained men.
Eur J Appl Physiol Occup Physiol. 1991;63(6):467-71.

Oftebro H.
Athletics and doping--effects on clinical laboratory analyses.
Scand J Clin Lab Invest Suppl. 1990;202:106. No abstract available.

Pedersen JI, Oftebro H, Bjorkhem I.
Reconstitution of C27-steroid 26-hydroxylase activity from bovine brain mitochondria.
Biochem Int. 1989 Mar;18(3):615-22.

Oftebro H, Falch JA, Holmberg I, Haug E.
Validation of a radioreceptor assay for 1,25-dihydroxyvitamin D using selected ion monitoring GC-MS.
Clin Chim Acta. 1988 Aug 31;176(2):157-68.

Bjorneboe GE, Bjorneboe A, Johnsen J, Skylv N, Oftebro H, Gautvik KM, Hoiseth A, Morland J, Drevon CA.
Calcium status and calcium-regulating hormones in alcoholics.
Alcohol Clin Exp Res. 1988 Apr;12(2):229-32.

Stanghelle JK, Maehlum S, Skyberg D, Landaas S, Oftebro H, Bardon A, Ceder O, Kollberg H, Hellsing K.
Biochemical changes and endocrine responses in cystic fibrosis in relation to a marathon race.
Int J Sports Med. 1988 Feb;9 Suppl 1:45-50.

Stanghelle JK, Maehlum S, Skyberg D, Landaas S, Oftebro H, Bardon A, Ceder O, Kollberg H.
Biochemical changes and endocrine responses in cystic fibrosis in relation to incremental maximal exhaustive exercise.
Int J Sports Med. 1988 Feb;9 Suppl 1:41-4.

Stanghelle JK, Boye NP, Landaas S, Oftebro H, Skyberg D.
Vigorous exercise in a female with cystic fibrosis: spirometric, biochemical, and endocrine responses during four types of intensive exercise.
Int J Sports Med. 1988 Feb;9 Suppl 1:60-4.

Falch JA, Oftebro H, Haug E.
Early postmenopausal bone loss is not associated with a decrease in circulating levels of 25-hydroxyvitamin D, 1,25-dihydroxyvitamin D, or vitamin D-binding protein.
J Clin Endocrinol Metab. 1987 Apr;64(4):836-41.

Saarem K, Bergseth S, Oftebro H, Pedersen JI.
Subcellular localization of vitamin D3 25-hydroxylase in human liver.
J Biol Chem. 1984 Sep 10;259(17):10936-40.

Bjorkhem I, Fausa O, Hopen G, Oftebro H, Pedersen JI, Skrede S.
Role of the 26-hydroxylase in the biosynthesis of bile acids in the normal state and in cerebrotendinous xanthomatosis. An in vivo study.
J Clin Invest. 1983 Jan;71(1):142-8.

Oftebro H, Saarem K, Bjorkhem I, Pedersen JI.
Side chain hydroxylation of C27-steroids and vitamin D3 by a cytochrome P-450 enzyme system isolated from human liver mitochondria.
J Lipid Res. 1981 Nov;22(8):1254-64.

Oftebro H, Bjorkhem I, Stormer FC, Pedersen JI.
Cerebrotendinous xanthomatosis: defective liver mitochondrial hydroxylation of chenodeoxycholic acid precursors.
J Lipid Res. 1981 May;22(4):632-40.

Bjorkhem I, Oftebro H, Skrede S, Pedersen JI.
Assay of intermediates in bile acid biosynthesis using isotope dilution--mass spectrometry: hepatic levels in the normal state and in cerebrotendinous xanthomatosis.
J Lipid Res. 1981 Feb;22(2):191-200.

Bjorkhem I, Holmberg I, Oftebro H, Pedersen JI.
Properties of a reconstituted vitamin D3 25-hydroxylase from rat liver mitochondria.
J Biol Chem. 1980 Jun 10;255(11):5244-9. No abstract available.

Oftebro H, Bjorkhem I, Skrede S, Schreiner A, Pederson JI.
Cerebrotendinous xanthomatosis: a defect in mitochondrial 26-hydroxylation required for normal biosynthesis of cholic acid.
J Clin Invest. 1980 Jun;65(6):1418-30.

Oftebro H, Stormer FC, Pedersen JL.
The presence of an adrenodoxin-like ferredoxin and cytochrome P-450 in brain mitochondria.
J Biol Chem. 1979 Jun 10;254(11):4331-4.

Pedersen JI, Oftebro H, Vanngard T.
Isolation from bovine liver mitochondria of a soluble ferredoxin active in a reconstituted steroid hydroxylation reaction.
Biochem Biophys Res Commun. 1977 Jun 6;76(3):666-73. No abstract available.